Orillas: Galicia – Arxentina

Orillas é un repertorio aberto no que se entrelazan a música, os contos e a poesía; un regreso á oralidade e a calidez dos espazos pequenos. Un percorrido polos principais temas do tango e outras músicas arxentinas (desarraigo, morriña, amor, desamor) con relatos e cancións das rexións atlánticas.

Presentouse por primeira vez en outubro de 2022, con Emiliano Faryna na guitarra e Lidia Luna como narradora oral. En xaneiro de 2024 será o bandoneonista Damián Foretic o que estará a cargo do repertorio musical. Próximas datas:

2024

  • 22 xaneiro 21:00 Modus Vivendi, Santiago de Compostela
  • 26 xaneiro A Arca da Noe, Vilar de Santos
  • 27 xaneiro 21:00 Café Uf, Vigo
  • 11 febreiro 13:00 O Bisonte Maariz, Mondoñedo

2023

2022

Orillas es un repertorio abierto en el que se entrelazan la música, los cuentos y la poesía; un regreso a la oralidad y a la calidez de los espacios pequeños. Un recorrido por los principales temas del tango y otras músicas argentinas (desarraigo, nostalgia, amor, desamor) con relatos y canciones de las regiones atlánticas.